Da sinistra Francesca Jaks, Marisa Zanga e Patrick Botticchio